Vrienden van Reset

Voor minimaal € 10,00 per jaar wordt u Vriend van RESET: M2M Vocalgroup. Wij vermelden uw naam op onze website en houden u op de hoogte van onze optredens.

Wilt u Vriend worden dan verzoeken wij u minimaal  € 10,00 over te maken op bankrekeningnummer NL32RABO0135453577 ten name van Reset Vocalgroup o.v.v. ‘Vrienden van Reset’.

Onderstaande mensen zijn reeds Vriend van Reset:

  • Henk Wolters
  • Familie Bosma
  • Familie Arendsen
  • Ratjetoe kinderopvang
  • Familie Arendsen